آه باران :: پانیذ


آه باران

درخواست حذف این مطلب
سلام، روزگارانتان قرین شادکامی و تندرستی باد. اجازه دهید در این فرصت شعری از شادروان فریدون مشیری را که آقای شجریان آن را در مایه دشتی اجرا و در آلبوم آه باران عرضه نموده اند، تقدیم نمایم. نام آلبوم نیز از همین شعر برداشت شده است. یادآوری می کنم از این شعر اجرایی دیگر نیز وجود دارد که در مراسم یادبود شادروان مشیری با همنوازی حسین علیزاده انجام شده است. ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده، بید وحشی باران یا نه، دریایی است گویی واژگونه بر فراز شهر شهر سوگواران هر زمانی که فرو می بارد از حد، بیش ریشه در من می دواند پرسشی پیگیر با تشویش رنگ این وحشت را تواند شست آیا از دل یاران؟ چشم ها و چشمه ها خشکند، روشنی ها محو در تاریکی دلتنگ همچنان که نام ها در ننگ هرچه پیرامون ما غرق تباهی شد آه باران ای امید جان بیداران بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب آن غرقیم آیا چیره خواهی شد؟